Edit product

Ալեքսանդրապոլը և նրա մարդիկ ֆոտո-թվային պատմություն

$1
0 ratings

ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ներկայացվող հին լուսանկարների ժողովածուի մեջ ընդգրկված են Ալեքսանդրապոլում 1890-1910 թվականներին գործնեություն ծավալած Լալայանցի լուսանկարչատան կողմից արված՝ խմբանկար, ընտանիքների նկարներ, դիմանկար և զուգանկարներ, այն լավագույնս է արտացոլում այդ տարիներին տարածաշրջանի կարևոր համայնքներից մեկի ՝ Ալեքսանդրապոլի մարդկանց, նրանց մշակույթն ու կենցաղը։ Վահան Թումասյանի անձնական հավաքածուից ներկայացվող բացառիկ լուսանկարները հրապարակվում են առաջին անգամ ։Ավաղ, շատ լուսանկարների մեծ մասը ուսումնասիրման փուլում են և ճշգրիտ տեղեկատվություն դեռևս բավարար քանակությամբ առկա չէ։ Լուսանկարների հետ միաժամանակ ներկայացնում ենք մեր կողմից ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված, որոշակի տեղեկատվություն և սիրով կընդունենք յուրաքանչյուր դիտողություն և լրացուցիչ տեղեկություն լուսանկարներում պատկերված մարդկանց մասին։Հուսով ենք, որ այս ժողովածուն կազմելով և հրապարակելով մենք փոքրիկ ներդրում ենք բերում Ալեքսանդրապոլի հարուստ սակայն ոչ ամբողջովին հետազոտված և լուսաբանված պատմությունում։

Այս ժողովածուն օգտակար կլինի ինչպես մեր քաղաքի պատմությամբ հետաքրքրված հյուրերի, այնպես էլ ուսանողների, մասնագետ պատմաբաների և ընդհանրապես ընթերցող լայն հասարակության համար։

$1

Ալեքսանդրապոլը և նրա մարդիկ ֆոտո-թվային պատմություն

ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ներկայացվող հին լուսանկարների ժողովածուի մեջ ընդգրկված են Ալեքսանդրապոլում 1890-1910 թվականներին գործնեություն ծավալած Լալայանցի լուսանկարչատան կողմից արված՝ խմբանկար, ընտանիքների նկարներ, դիմանկար և զուգանկարներ, այն լավագույնս է արտացոլում այդ տարիներին տարածաշրջանի կարևոր համայնքներից մեկի ՝ Ալեքսանդրապոլի մարդկանց, նրանց մշակույթն ու կենցաղը։ Վահան Թումասյանի անձնական հավաքածուից ներկայացվող բացառիկ լուսանկարները հրապարակվում են առաջին անգամ ։Ավաղ, շատ լուսանկարների մեծ մասը ուսումնասիրման փուլում են և ճշգրիտ տեղեկատվություն դեռևս բավարար քանակությամբ առկա չէ։ Լուսանկարների հետ միաժամանակ ներկայացնում ենք մեր կողմից ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված, որոշակի տեղեկատվություն և սիրով կընդունենք յուրաքանչյուր դիտողություն և լրացուցիչ տեղեկություն լուսանկարներում պատկերված մարդկանց մասին։Հուսով ենք, որ այս ժողովածուն կազմելով և հրապարակելով մենք փոքրիկ ներդրում ենք բերում Ալեքսանդրապոլի հարուստ սակայն ոչ ամբողջովին հետազոտված և լուսաբանված պատմությունում։

Այս ժողովածուն օգտակար կլինի ինչպես մեր քաղաքի պատմությամբ հետաքրքրված հյուրերի, այնպես էլ ուսանողների, մասնագետ պատմաբաների և ընդհանրապես ընթերցող լայն հասարակության համար։

Available on May 1st, 11PM +04
Available on May 1st, 11PM +04
  • Size
    29.1 MB
  • Length
    74 pages
  • Size29.1 MB
  • Length74 pages
Powered by

Checkout

Ալեքսանդրապոլը և նրա մարդիկ ֆոտո-թվային պատմություն

Enter your info to complete your purchase

Card

or pay with
pp paypal
You'll be charged US$1.