Edit product

$1

Ալեքսանդրապոլը և նրա մարդիկ ֆոտո-թվային պատմություն

ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ

Ներկայացվող հին լուսանկարների ժողովածուի մեջ ընդգրկված են Ալեքսանդրապոլում 1890-1910 թվականներին գործնեություն ծավալած Լալայանցի լուսանկարչատան կողմից արված՝ խմբանկար, ընտանիքների նկարներ, դիմանկար և զուգանկարներ, այն լավագույնս է արտացոլում այդ տարիներին տարածաշրջանի կարևոր համայնքներից մեկի ՝ Ալեքսանդրապոլի մարդկանց, նրանց մշակույթն ու կենցաղը։ Վահան Թումասյանի անձնական հավաքածուից ներկայացվող բացառիկ լուսանկարները հրապարակվում են առաջին անգամ ։Ավաղ, շատ լուսանկարների մեծ մասը ուսումնասիրման փուլում են և ճշգրիտ տեղեկատվություն դեռևս բավարար քանակությամբ առկա չէ։ Լուսանկարների հետ միաժամանակ ներկայացնում ենք մեր կողմից ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերված, որոշակի տեղեկատվություն և սիրով կընդունենք յուրաքանչյուր դիտողություն և լրացուցիչ տեղեկություն լուսանկարներում պատկերված մարդկանց մասին։Հուսով ենք, որ այս ժողովածուն կազմելով և հրապարակելով մենք փոքրիկ ներդրում ենք բերում Ալեքսանդրապոլի հարուստ սակայն ոչ ամբողջովին հետազոտված և լուսաբանված պատմությունում։

Այս ժողովածուն օգտակար կլինի ինչպես մեր քաղաքի պատմությամբ հետաքրքրված հյուրերի, այնպես էլ ուսանողների, մասնագետ պատմաբաների և ընդհանրապես ընթերցող լայն հասարակության համար։

On May 1st, 11PM +04
  • Size29.1 MB
  • Length74 pages

Checkout

Ալեքսանդրապոլը և նրա մարդիկ ֆոտո-թվային պատմություն

Enter your info to complete your purchase

Card

···· ···· ···· 4242
Test card

05/18

Card

Use a different card?

Card

pp paypal

or pay with

We do not keep any of your sensitive credit card information on file with us unless you ask us to after this purchase is complete.

or pay with

You'll be charged US$1.
Powered by Gumroad